Антикварні книги - енциклопедії

11 Елізе Реклю. Людина та земля. Т. № 1-6. СПб. 1906.

Видання 1906 – 1909 рр., Москва, Брокгауз-Ефрон.

Друкарські перплети. Безліч малюнків, таблиць, фотоілюстрацій та картин. Сбереженість комплекту хороша.

Переклад із французької перших п'яти томів, з дозволу автора, приват-доцента Імператорського С.-Петербурзького Університету П. Ю. Шмідта; переклад шостого тому В. Д. Зеленського.

12 Фінансова енциклопедія/За ред. Г.Я. Сокільникова; З діаграмами та ілюстраціями. - Москва-Ленінград: Державне видавництво, 1927.

Формат видання: 26 см х 18 см х 2,5 см; 1150 смуг. Збережено видавничу обкладинку: коленкор, шрифтове тиснення золотом.

Видання має музейну, наукову, історико-культурну цінність та є бібліографічною рідкістю. Книжка представляє колекційний інтерес. Ілюстровані видання. Лімітований тираж 5000 екз.

Енциклопедія містить матеріали з бюджетів різних країн у період її поява, і навіть відомості про золотовалютних запасів та багато іншого. Автори книги – видатні вчені та діячі свого часу. Один із них - Григорій Якович Сокольников (1888 - 1939) - радянський державний діяч, реформатор, відомий державний і партійний діяч. Він наполягав на тому, щоб зняти з державного забезпечення безліч дрібних збиткових підприємств, скоротити бюрократичний апарат радянських установ і чисельність бійців Червоної армії.

Енциклопедія містить цікаві матеріали з бюджетів різних країн у період її поява, і навіть інформацію про золотовалютних запасах, безліч діаграм і ілюстрацій.

13 Енциклопедія українознавства: Словникова частина. Том 1 - Том 11.
Енциклопедія українознавства: Словникова частина / Ред. В. Кубійович; Наукове товариство ім. Т. Шевченка у Львові.
Енциклопедія українознавства: Словникова частина. - Париж - Нью-Йорк: Молоде життя, 1955. - Т. 1. - С. 1-400.
Енциклопедія українознавства: Словникова частина. - Париж - Нью-Йорк: Молоде життя, 1957. - Т. 2. - С. 405-800.
Енциклопедія українознавства: Словникова частина. - Париж - Нью-Йорк: Молоде життя, 1959. - Т. 3. - С. 805-1200.
Енциклопедія українознавства: Словникова частина. - Париж - Нью-Йорк: Молоде життя, 1962. - Т. 4. - С. 1200-1600. + Додаток «Фундатори Енциклопедії Українознавства 1954-1964».- 64 с.
Енциклопедія українознавства: Словникова частина. - Париж - Нью-Йорк: Молоде життя, 1966. - Т. 5. - С. 1600-2000.
Енциклопедія українознавства: Словникова частина. - Париж - Нью-Йорк: Молоде життя, 1970. - Т. 6. - С. 2000-2400. + Додаток «Фундатори Енциклопедії Українознавства 1954-1971». – 96 с.
Енциклопедія українознавства: Словникова частина. - Париж - Нью-Йорк: Молоде життя, 1973. - Т. 7. - С. 2400-2800.
Енциклопедія українознавства: Словникова частина. - Париж - Нью-Йорк: Молоде життя, 1976. - Т. 8. - С. 2800-3200.
Енциклопедія українознавства: Словникова частина. - Париж - Нью-Йорк: Молоде життя, 1980. - Т. 9. - С. 3200-3600.
Енциклопедія українознавства: Словникова частина. - Париж - Нью-Йорк: Молоде життя, 1984. - Т. 10. - С. 3600-4016. + Додаток «Фундатори Енциклопедії Українознавства 1954-1989».- 64 с.
Енциклопедія українознавства: Словникова частина. Доповнення. - Париж - Нью-Йорк: Молоде життя, 1995. - Т. 11. - 398 с. + Додаток «Фундатори Енциклопедії Українознавства 1954-1989». – 112 с.


Видання має музейну, наукову, історико-культурну цінність та є бібліографічною рідкістю. Книжка представляє колекційний інтерес.

Формат видання: 23,7 см х 17 см х 2,7 см; Оправа книжок: коленкор, шрифтове тиснення золотом на корінці книжки, форзац, каптал. Всі томи в колекційній безпеці.

«Енциклопедія українознавства» (укр. Енциклопедія Українознавства, англ. Encyclopedia of Ukraine) — фундаментальне видання про матеріальне, духовне, культурне та політичне життя українського народу, створене під егідою емігрантського Наукового товариства імені Шевченка в Європі (центр — Сарсель під Парижем) за проектом В. М. Кубійовича. Енциклопедія створювалася протягом 37 років. Загалом у написанні енциклопедії було задіяно понад 400 авторів, спеціалістів у різних галузях знань.

Складається з 3-х томів загальної частини (1949—1952 роки), яку умовно називають Енциклопедія українознавства — I (ЕУ-І), та 11 (10 томів словникової частини та І том доповнення до словникової частини) томів словникової частини (1955—1995) роки) - ЕУ-II, яка містить понад 20 000 статей. Видана українською мовою.

Головний редактор - В. М. Кубійович (останній том завершував А. Жуковський); співробітники: Аркадій Жуковський, С. Янів, М. Глобенко, Іван Кошелівець, Юрій Шевельов, О. Горбач, Василь Маркусь, О. П. Оглоблін, В. Вітвіцький, Святослав Гординський, В. Голубничий, Є. Гловинський, Богдан Портних, Наталія Полонська-Василенко, М. Стахов, І. Тесля, А. Фіголь, М. Чубатий та інші автори в галузі археології, біології, географії, етнографії, історії, військової історії, медицини, науки, політичних наук, права тощо.

Кубійович Володимир Михайлович (1900 – 1985) – відомий український політик, географ, історик, громадський та культурний діяч. Організатор видання та головний редактор «Енциклопедії українознавства» та праці «Географія українських та суміжних земель».

Енциклопедія українознавства: Словникова частина. Том 1 — Том 11.

Енциклопедія українознавства: Словникова частина. Том 1 — Том 11. Кубийович

Енциклопедія українознавства: Словникова частина. Том 1 — Том 11. Кубийович

Енциклопедія українознавства: Словникова частина. Том 1 — Том 11. Кубийович

14 П.І. Лебедєв-Полянський. Літературна енциклопедія. 1930-1939.

Ця цінна збірка довідкової інформації, що ніколи не перевидавалася і давно стала бібліографічною рідкістю, значною мірою зберегла для сучасного читача свою наукову та загальноосвітню цінність. У його створенні брали участь провідні вчені-гуманітарії міжвоєнного часу - В. Ф. Асмус, Д. Д. Благий, Б. М. Гранде, К. Н. Державін, А. К. Джівелегов, Т. М. Левіт, Є. Д. Поліванов, Н. Н. Поппе, М. Ст Сергієвський, Л. І. Тимофєєв, І. М. Троцький (Тронський), А. Г. Фомін, Р. О. Шор та багато інших. ін. У виданні вміщено безліч статей, присвячених різним національним мовам та літературам, творчості їх найбільш помітних представників, літературним школам, течій, напрямкам, найважливішим літературним поняттям та багато іншого.

15 Раківський Іван. Русский Загальна Енциклопедія. Книга знання у 3-х томах, багато ілюстрована, з кольоровими таблицями, мапами та зразками. / Ред. І. Раковський.- Львів-Станіславів-Коломія: "Рідна школа", 1930-1935.

Видання має музейну, наукову, історико-культурну цінність та є бібліографічною рідкістю. Книжка представляє колекційний інтерес. Прижиттєве видання.

Питання про видання енциклопедії виникло ще на початку ХХ ст. «Книга знань» енциклопедичного характеру була необхідною для освіти української студентської молоді.

Енциклопедія створювалася на зразок кращих іноземних енциклопедій з використанням європейських методів та джерел. Видання містить інформацію у всіх сферах знань: фізики та хімії, біології та математики, філософії та історії, спорту та іншого. Творці постаралися зібрати в енциклопедії останні на той час дані про видатних політичних, громадських та наукових діячів, про важливі дати, події, досягнення у всіх галузях людського знання.

Крім загальних відомостей, в енциклопедії зібрано важливу інформацію безпосередньо про Україну, її історію, географію, релігію, науку та промисловість, які до цього не були об'єднані у формі довідника. Редакційна колегія видання зуміла об'єднати у виданні науковість та популярність, щоб задовольнити потреби спеціалістів та широку громадську аудиторію.

Всі томи містять безліч ілюстрацій, а також оформлені в суцільношкіряну видавничу палітурку.

Іван Раковський (1874 – 1949) – український антрополог та зоолог, педагог, професор, доктор філософії (1903), громадський діяч.

Раковський Іван. Українська Загальна Енцикльопедія, Graphic Arts, Antique Books, Rare Books


G Analytics
сайт створено компанією сделать сайт