Антикварні книги - історія

11 Ернест Ренан. МАРК АВРЕЛІЙ І КІНЕЦЬ АНТИЧНОГО СВІТУ / Пер. із фр. В.А. Обручева.- СПб: Видання М. Глаголєва,1907.

Формат видання: 22 см х 14,5 см. х 3 см; . 348, [2] с.; 1 л. портрет. Оправа книги відновлена у найкращих традиціях палітурної майстерності XIX століття: шкіра коричневого кольору, «мармуровий» папір блинтове та орнаментально-шрифтове тиснення золотом на корінці книги, форзац, каптал, лясе.

Видання має музейну, наукову, історико-культурну цінність та є бібліографічною рідкістю. 

Ернест Жозеф Ренан (1823-1892) – французький орієнталіст, історик, людина, відомий як вільний дослідник у сфері історії релігії. Вчений досліджував раннє християнство та його джерела, результатом чого зокрема став справжній семитомник – колосальна праця всього життя вченого, що писався в цілому 30 років. Згодом жоден дослідник не обходив уваги гіпотези, висунуті Ренаном, багато видатних вчених XIX - початку ХХ ст. перебували під впливом цих ідей.

Книга містить виклад розвитку християнської церкви за царювання Марка Аврелія і паралельну цьому картину зусиль філософії, спрямованих на поліпшення громадянського суспільства. II віку нашої ери належить подвійна слава остаточного заснування християнства, тобто великого принципу, що перетворив звичаї силою віри в надприродне, і в той же час спроби створення, шляхом проповіді стоїків, чужу для всього чудового чудову світську школу чесноти, яку знав світ досі. Ці дві спроби були чужі одна одній і більше шкодили, ніж допомагали одна одній; Проте перемога християнства зрозуміла лише за чіткого розуміння сили та недостатності філософського руху. З цієї точки зору Марк Аврелій є предметом вивчення, до якого постійно доводиться повертатися.

12 КАЩЕНКО А. ОПОВІДАННЯ ПРО СЛАВНЕ ВІЙСЬКО ЗАПОРОЖСЬКЕ НИЗОВЕ: КОРОТКА ІСТОРІЯ ВІЙСЬКА ЗАПОРОЖСЬКОГО. Катеринослав: Типо-Літографія Катериненської залізниці, 1917. - 368 с., [1] л. карта: іл.; 22,5×17,5×2,2 см.

В оригінальній видавничій обкладинці. Орнаментально-шрифтове тиснення золотом.

Видання має музейну, наукову, історико-культурну цінність. Бібліографічна рідкість. Книжка представляє колекційний інтерес. Прижиттєве видання автора.

КАЩЕНКО Адріан Феофанович (1858-1921) – український письменник, автор численних прозових творів про героїзм Запорізької Січі. Основна його робота – «Оповідання про славне Військо Запорозьке низове» – стала бестселером.

Зміст книги: "Про початок козаччини і боротьби її з татарами та турками" (1483-1590); «Запорізькі вільності та уклади військового та громадського життя на Запоріжжі»; «Боротьба за визволення України з-під Польщі» (1590–1649); «Військо Запорізьке під час великої Руїни» (1649–1680); «Боротьба за права та вільності Війська Запорожського» (1681–1709); «Занепад Війська Запорожського» (1710–1731); "Нова Січ" (1734-1775); Шукання страченої волі (1775–1828).

КАЩЕНКО А. ОПОВІДАННЯ ПРО СЛАВНЕ ВІЙСЬКО ЗАПОРОЖСЬКЕ НИЗОВЕ: КОРОТКА ІСТОРІЯ ВІЙСЬКА ЗАПОРОЖСЬКОГО. Екатеринославъ: Типо-Литографія Екатериненской железной дороги, 1917.

13 Георг фон Бєлов. Міський лад та міське життя середньовічної Німеччини: З дод. ст.: Про теорії господарського розвитку народів взагалі і про міське господарство німецького середньовіччя особливо. Критика вотчинної теорії. Історичне місце роботи на замовлення / Проф. Георг фон Бєлов; Пров. з ним. Д. Петрушевської; За ред., з предисл. та з вступ. ст. Д. Петрушевського. - Москва: М. і С. Сабашнікові, 1912.

Формат видання: 22 см х 14,5 см х 2,3 см; LXVIII, 224 с. Оправа книги відновлена в кращих традиціях палітурної майстерності XIX століття: шкіра синього кольору, «мармуровий» папір, блинтове та орнаментально-шрифтове тиснення золотом на корінці книги, форзац, каптал, лясе. Збережено видавничу обкладинку роботи художника Дмитра Митрохіна.

Видання має музейну, наукову, історико-культурну цінність та є бібліографічною рідкістю. Книжка представляє колекційний інтерес. Прижиттєве видання автора.

Георг фон Бєлов (1858-1927) – німецький історик права та економіки. Книга присвячена огляду міського ладу в середньовіччі, процесу виникнення та розвитку німецьких міст у середні віки (розглядаються питання політичної самостійності, господарського життя), показано влаштування міст, їх зовнішній вигляд, стан вулиць, архітектура та повсякденне життя. Окрема глава присвячена різним міським станам та соціальним відносинам. У книзі є кілька додатків. Додаток I. Розглянуто різні теорії дослідників ХІХ століття господарський розвиток міст. Додаток ІІ. Розглянуто критику вотчинної теорії та питання міського середньовічного права.

14 Карєєв Микола Іванович. Держава-місто античного світу: Досвід іст. побудови політ. та соц. еволюції антич. громад. громад / Н. Карєєв. - Санкт-Петербург: тип. М. Стасюлевича, 1903.

Формат видання: 20,5 см х 13,5 см х 2,3 см; X, 348 с., [2] л. карт. Оправа книги відновлена в кращих традиціях палітурної майстерності XIX століття: шкіра коричневого кольору, «мармуровий» папір, блінтове та орнаментально-шрифтове тиснення золотом на корінці книги, форзац, каптал, лясе.

Видання має музейну, наукову, історико-культурну цінність та є бібліографічною рідкістю. Книжка представляє колекційний інтерес. Прижиттєве видання автора.

Видання представляє типологічний курс видатного російського історика Миколи Івановича Карєєва (1850-1931), написаний ним для студентів СПб Політехнічного інституту.

Автор книги – Микола Іванович Карєєв (1850-1931) – історик, філософ, соціолог, педагог, громадський діяч, професор Варшавського та Петербурзького університетів, член-кореспондент Краківської Академії Наук та почесний член Академії наук СРСР.

Книга є однією з п'яти томів типологічних курсів з історії державного побуту, в яких він простежує генезу та еволюцію політичних установ від глибокої давнини до сучасності. 

15 Суліговський Адольф Францович. Записка про систему управління в губерніях Царства Польського.-СПб: Тип. Тренка і Фюсно, 1915.

Формат видання: 21,4 см х 15 см х 0,4 см; 78 с.. Оправа книги оригінальна.

Видання має музейну, наукову, історико-культурну цінність та є бібліографічною рідкістю. З дарчим написом автора. Екслібріс «Prof. Dr. E. TILL». 

Зміст книги: Історичний нарис управління містами у Польському Царстві; Діюча система та її характерні риси; Недоліки системи за цифровими даними; Наслідки системи; Міркування про підстави реформи.

16 Лаппо-Данілевський А.С. Нарис російської дипломатики приватних актів: Лекції, читані слухачам «Архівних курсів» при археологічному інституті Петроградського в 1918 році. - Пг. : 2-га держ. тип., [1920].

Формат видання: 23 см х 14,4 см х 2 см; 190 стор. Оправа книги відновлена в кращих традиціях палітурної майстерності кінця XIX століття – початку ХХ століття: шкіра коричневого кольору, «мармуровий» папір, блінтове та орнаментально-шрифтове тиснення золотом на корінці книги, форзац, каптал, лясе, торшонований обріз.

Видання має наукову, історико-культурну цінність та є бібліографічною рідкістю.

"Нарис російської дипломатики приватних актів" академіка А.С. Лаппо-Данілевського є класичною роботою в галузі джерелознавства історії. «Нарис...» заклав теоретичні основи російської школи дипломатики приватного акта. Книжку видано під редакцією А. І. Андрєєва.

Олександр Сергійович Лаппо-Данілевський (1863 - 1919) - відомий історик, один із основоположників методології історичної науки в Росії, академік Санкт-Петербурзької академії наук (1905). 

Лаппо-Данилевский А.С. Очерк русской дипломатики частных актов: Лекции, читанные слушателям «Архивных курсов» при Петроградском археологическом институте в 1918 году

Лаппо-Данилевский А.С. Очерк русской дипломатики частных актов: Лекции, читанные слушателям «Архивных курсов» при Петроградском археологическом институте в 1918 году.

17 Нізі Бенедикт. Нарис римської історії та джерелознавства / Б. Нізі; Пров. з ним. слухачок Вищ. жін. курсів за ред. Ф.Ф. Зелінського та М.І. Ростовцева. - Санкт-Петербург: тип. М.М. Стасюлевича, 1899.

Формат видання: 24,5 см х 16 см х 2 см; VIII, 364 с. Збережено видавничу обкладинку: шкіру коричневого кольору, «мармуровий» папір, шрифтове тиснення золотом на корінці книги.

Видання має музейну, наукову, історико-культурну цінність та є бібліографічною рідкістю. Книжка представляє колекційний інтерес.

Нізе Бенедикт - німецький історик та філолог. Народився 1849 року. професор у Бреславлі та Марбурзі. Книга Бенедикта Нізе, німецького історика та філолога, є чудовим посібником для загального ознайомлення з римською історією.

18 [Яворницький Д.І.] Еварницький Д.І. Запоріжжя у залишках старовини та переказах народу». Т.1, Т.2. - С.-Петербург. Видання Л.Ф. Пантелєєва, 1888. (Друкарня Н.А. Лебедєва, Невський просп., Д. № 8).

Формат видання 22 см; [Ч. 1]. - [2], VI, 294 с., 19 арк. мул. Ч. 2. - [2], 257 с., 43 арк. мул. Оправа книги відновлена у найкращих традиціях палітурної майстерності XIX століття: шкіра бордового кольору, «мармуровий» папір, блінтове та орнаментально-шрифтове тиснення золотом на корінці книги, форзац, каптал, лясе.

Видання має музейну, наукову, історико-культурну цінність та є бібліографічною рідкістю. Книжка представляє колекційний інтерес. 
Прижиттєве видання автора.


«Запоріжжя у рештках старовини та переказах народу» – перша велика монографія видатного українського історика, археолога, фольклориста, етнографа, лексикографа, музеєзнавця та культурно-громадського діяча академіка Дмитра Івановича Яворницького (1855-1940). Новаторська для свого часу, народознавча історико-фольклорно-етнографічна за характером ця книга яскраво демонструє широту наукових інтересів автора, особливості його творчої лабораторії, велику любов до рідної України.

У праці Д. Еварницького представлена історія Запорізьких сіл, що колись знаходилися на території Січі, наводяться дані історичних джерел про час появи в цих місцях козаків, досліджуються коріння терміна «козак», коротка історія формування козацького стану, описані найдавніші та найцікавіші предмети у церквах Запоріжжя, розповідається про знамениті острови на Дніпрі, історію околиць річки Орел та багато іншого.

Дмитро Іванович Яворницький (також – Еварницький) (1855-1940) – видатний український історик, археолог, етнограф, фольклорист, лексикограф, письменник, знавець історії Запорізького козацтва. Академік АН УРСР (1929), член Московського археологічного товариства, один із найбільших дослідників історії Запорізького козацтва. 1885 року Еварницький переїжджає до Петербурга, де читає лекції у гімназії та на Педагогічних курсах. У Північній столиці Дмитро Іванович знайомиться із І.Є. Рєпіним, А.Сластьоном, Д.Л. Мордовцева, М.О. Мікешиним, пише ряд статей з історії Запоріжжя, передмова до поеми Т.Г. Шевченка, «Гайдамаки» (яка вийшла тоді у російському перекладі, з Ілюстраціями А.Сластьона). Того ж року Еварницький став членом Археологічного Товариства. За порадою Еварницького, Ілля Рєпін розпочав роботу над картиною «Запорожці пишуть листа турецькому султану». Еварницький надихнув Миколу Лисенка на створення опери «Тарас Бульба».

купить подарок киев

купить старинные книги

[Яворницкий Д.И.] Эварницкий Д.И. Запорожье в остатках старины и преданиях народа».

19 Аррен Жуль (1876-1915). Вільгельм II: Що він каже, що він думає/Жуль Аррен; Передисл. Поль Адама; Пров. із фр. [і передисл. до русявий. вид.] М.М. Тверського, офіцера d'Acadèmie. - Москва: т-во скоропіч. А.А. Левенсон, 1914.

Формат видання: 21,5 см х 15 см х 2,5 см; XVI, 261, [2] с., 3 арк. іл., портр.; На обороті тит. л.: "Мал. обл. відтворює статую Вільгельма II на новому порталі Мецького собору, дар самого імператора". Оправа: коленкор бордового кольору, орнаментально-шрифтове тиснення золотом на корінці книги, форзац, каптал.

Видання має музейну, наукову, історико-культурну цінність та є бібліографічною рідкістю.

Вільгельм II (Фрідріх Вільгельм Віктор Альберт Прусський, нім. Wilhelm II.; 27 січня 1859 року, Палац кронпринців, Берлін - 4 червня 1941 року, маєток Дорн, провінція Утрехт, Нідерланди) - останній німецький імператор 1888 до 9 листопада 1918 року. Син принца та згодом імператора Німеччини Фрідріха Прусського та Вікторії Великобританської. Царювання Вільгельма було ознаменовано посиленням ролі Німеччини як світової промислової, військової та колоніальної держави та завершилося Першою світовою війною.

Аррен Жюль (1876-1915). Вильгельм II

Аррен Жюль (1876-1915). Вильгельм II: Что он говорит, что он думает / Жюль Аррен; Предисл. Поль Адама; Пер. с фр. [и предисл. к рус. изд.] М.М. Тверского, officier d'Acadèmie. - Москва : т-во скоропеч. А.А. Левенсон, 1914.

20 Плеханов В.Г. Історія російської суспільної думки. У 3 т. Т. 1-3. М: Видання Т-ва «Світ», 1914-1917.

Т. 1: Введення. Нарис розвитку російських суспільних відносин. 1914. [4], II, 304 c., 6 л. мул. Т. 2: Рух суспільної думки у Допетровській Русі. (Закінчення). 1915. [6], 268 с., 7 л. мул. Т. 3: Рух російської суспільної думки після Петровської доби. (Продовження). 1917. 294, [2] с. 24,5×17,5 х 2 см (кожен том). У трьох видавничих коленкорових палітурках епохи з оранментально-шрифтовим тисненням золотом.

Видання має наукову, історико-культурну цінність. Прижиттєве видання автора. Книжка представляє колекційний інтерес.

Частина I. Введення: Нарис розвитку російських суспільних відносин.
Частина ІІ. Рух суспільної думки у допетровській Русі.
Частина ІІІ. Рух Російської громадської думки після петровської реформи. Плеханов Георгій Валентинович (1856-1918) - теоретик та пропагандист марксизму, діяч російського та міжнародного робітничого та соціалістичного руху. Його тритомна робота «Історія російської суспільної думки» стала першою зведеною узагальнюючою працею, що охоплює історію суспільної думки з найдавніших часів до кінця XIX ст.

Плеханов дав глибокий аналіз соціально-економічних, філософських та естетичних поглядів Бєлінського, Герцена, Чернишевського та Добролюбова. Плеханов показав, що історія російської революційної думки - це спроби знайти таку програму дії, яка б революціонерам співчуття і підтримку з боку народних мас. Він започаткував вивчення історії російського робітничого руху.

Плеханов В.Г. История русской общественной мысли 

антикварные книги по истории


G Analytics
сайт створено компанією сделать сайт