Антикварні книги - історія

71 ЗАХАР'ЇН (ЯКУНІНЪ) І. Н. ЖИТТЯ, СЛУЖБА ТА ПРИГОДИ СВІТОВОГО СУДДІ: ІЗЪ ЗАПИСОК І СПОГАДІВ. - С.-Петербург: Склад вид. в Товаристві «Видавець»; тип. П. Ф. Вощинський, 1900. - [2] Л., IV, 446, VI с. - 18 × 13 × 2,5 см.

В індивідуальній складеній (коленкор, мармуровий папір) палітурі. Незначні потертості та забруднення.

Книга має наукову, історично-культурну цінність. Прижиттєве видання автора.

Автобіографічну працю Івана Захар'їна (Якуніна) (1839–1906) присвячено його службі на посаді світового судді у Подільській губернії (1879–1880). У книжці змальовано загальну картину чиновницького побуту провінційного міста в останні роки царювання імператора Олександра ІІ. У передмові автор наголошує, що видання є не вченим трактатом про недоліки та переваги судових статутів, а, скоріше, збіркою жанрових сценок із суддівського життя.

ЗАХАРЬИНЪ (ЯКУНИНЪ) И. Н. ЖИЗНЬ, СЛУЖБА И ПРИКЛЮЧЕНІЯ МИРОВОГО СУДЬИ: ИЗЪ ЗАПИСОКЪ И ВОСПОМИНАНІЙ. - С.-Петербургъ: Складъ изд. въ Обществѣ «Издатель»; тип. П. Ф. Вощинской, 1900

ЗАХАРЬИНЪ (ЯКУНИНЪ) И. Н. ЖИЗНЬ, СЛУЖБА И ПРИКЛЮЧЕНІЯ МИРОВОГО СУДЬИ: ИЗЪ ЗАПИСОКЪ И ВОСПОМИНАНІЙ

72 Закревський Н.В. Опис Києва: [2 т.] / твір Миколи Закревського. - М.: утримання Моск. Археологічного суспільства, тип. В. Грачова та комп., 1868.

Формат видання: 45,5 х 35,5 см; Т. 1. – [4], IV, 5-455 с.; Т. 2. - [5], 456-951 с.; 31,3 х22 см. [Атлас]. - 13 л. план, іл. Оправа книги: шкіра синього кольору, орнаментально-шрифтове тиснення золотом на корінці книги, форзац, каптал, лясе.

Видання має музейну, наукову, історико-культурну цінність та є бібліографічною рідкістю. Книжка представляє колекційний інтерес. Прижиттєве видання автора.

Закревський Микола Васильович (1805-1871) – відомий історик, етнограф, фольклорист, мовознавець. Його головна праця – «Опис Києва» – фундаментальне дослідження історії міста з найдавніших часів, що містить безліч історичних, археологічних, топографічних та статистичних даних. Особливий інтерес становлять плани та креслення (додані до видання), більшість з яких було виконано самим ученим.

Микола Васильович Закревський народився 9 червня 1805 р. у київській родині міщанина Василя Івановича Закревського та його дружини Варвари Олександрівни Лебединської. З 1820 р. навчався у Першій гімназії, що розташовувалась у Кловському палаці. Проте через важке матеріальне становище він перервав навчання і поїхав у 1824 р. до Житомира, де вступив на посаду помічника губернського архітектора. У 1825 р. Микола Васильович їде до Петербурга. Тут він провів близько трьох років, займаючись листуванням паперів у присутніх місцях та даючи приватні уроки. У 1828 р. повернувся до Києва, продовжив навчання у Першій гімназії, яку закінчив у 1829 р. і того ж року вступив на юридичний факультет Дерптського (Тартуського) університету. Але незабаром був змушений залишити навчання та зайнятися пошуком роботи. З 1831 р. викладає у містечку Пайде у повітовому училищі, а потім у Ревельській гімназії. Заробивши чин надвірного радника та маючи право на пенсію, Микола Закревський у 1847 р. переїхав із дружиною до Москви, потім до Петербурга, де з 1850-го року відвідував малювальний та архітектурний класи в Академії мистецтв. Ще в гімназії М.В.Закревський почав збирати та вивчати літературу про Київ. Перебуваючи далеко від Батьківщини, він продовжував писати історію рідного міста. У Ревелі опублікував свій перший твір "Нарис історії міста Києва" (1836), у Москві (1858) вийшла праця "Літопис та опис міста Києва" у двох частинах з додатком, де були дані план Києва, таблиці та малюнки. У 1868 р. робота була перевидана зі значними доповненнями у двох томах під назвою "Опис Києва". Це фундаментальне дослідження вийшло коштом Московського археологічного товариства графа А.С.Уварова. У книзі зібрано багатий фактичний матеріал з історії Києва, починаючи з найдавніших часів: історичні, археологічні, топографічні та статистичні дані. За цю роботу М.В.Закревському було присуджено Уварівську академічну премію. Своїм дослідженням історії Києва вчений зробив величезний внесок у справу вивчення багатовікової історії міста. 

закревский, описание киева, купить старинные книги

купить, антикварные книги, старинные книги, гравюры

редкие, старинные, книги

73 Городцов Василь Олексійович. Побутова археологія: Курс лекцій, чит. в Моск. археол. ін-ті. - Москва: Моск. археол. ін-т, 1910.

Формат книги: 26 см х 17,5 см х 3,2 см. VI, 474, [1] с., [2] л. карт. Оправа книги оригінальна: шкіра чорного кольору, коленкор, блінтове та орнаментально – шрифтове тиснення золотом, форзац, каптал.

Видання має музейну, наукову, історико-культурну цінність. Прижиттєве видання автора.

Василь Олексійович Городцов (1860-1945) - відомий археолог. З 1880 по 1906 рік, перебував на військовій службі і, одночасно, співпрацював у наукових товариствах та організаціях: Рязанській вченій архівній комісії (1889-1892), Ярославській вченій архівній комісії (1898-1899), Історичному музеї у Москві (з 1903).

Вийшовши у відставку, влаштувався на постійну роботу до Історичного музею, де й працював до 1929 року. З ним пов'язане розширення та корінна реекспозиція археологічних залів музею, видання путівників музею (1921—1923). У 1907-1914 роках викладав археологію в Московському археологічному інституті, у 1915-1918 роках - у Народному університеті імені Шанявського. З 1918 року професор Московського університету, пізніше також професор ІФЛІ ім. Чернишевського; в обох вишах очолював кафедри археології.

Бронзова епоха; Єгипет; Іран; Трипільська культура; Культура найдавніших курганів; Месопотамія; Фінікія; Сибір; Європа; Залізна доба; Кіммерійці; Скіфи; Сармати; Кавказ; Готи; Хазари; Торки та половці; Російські слов'яни та ін.

Городцов Василий Алексеевич.  Бытовая археология: Курс лекций, чит. в Моск. археол. ин-те. - Москва : Моск. археол. ин-т, 1910.

Городцов Василий Алексеевич.  Бытовая археология: Курс лекций, чит. в Моск. археол. ин-те. - Москва : Моск. археол. ин-т, 1910.

Городцов Василий Алексеевич.  Бытовая археология: Курс лекций, чит. в Моск. археол. ин-те. - Москва : Моск. археол. ин-т, 1910.

74 Бахтіаров Анатолій Олександрович. Історія книги на Русі. - Санкт-Петербург: Ф. Павленков, 1890.

Формат видання: 21,5 см х 14,5 см х 1,5 см; ІІ арк., 280 с.: іл. Оправа книжки оригінальна.

Видання має музейну, наукову, історико-культурну цінність та є бібліографічною рідкістю. Книжка представляє колекційний інтерес. Прижиттєве видання автора.

Анатолій Олександрович Бахтіаров (1851-1916) - російський письменник, журналіст, краєзнавець, автор численних нарисів, статей, путівників по Санкт-Петербургу та Москві, їх історичним районам та пам'яткам.

Історія книги на Русі - ілюстроване дослідження історії друкарства з найдавніших часів до кінця XIX століття. Зміст книги: Слов'янські письмена; Письмовий папір; Переписувачі книг у Стародавній Русі; Виникнення друкарства у Європі; Іван Федоров – перший російський друкар; Книгодрукарська справа за Петра Великого; Новіков – перший російський журналіст та видавець книг; Бібліотеки у Росії; Історія цензури у Росії; Літературна власність; Книжкова торгівля.

бахтиаров, история книги на руси

75 ЛЕВИЦЬКИЙ О. ПО СУДАХ ГЕТЬМАНЩИНИ. НАРИСИ НАРОДНОГО ЖИТТЯ ГЕТЬМАНЩИНИ 2-ОЇ ПОЛОВИНИ XVII ВІКУ. [Харків]: Рух, [1930]. - 254 с. - 18 х 13 х 2,5 см.

В індивідуальній складовій («мармуровий» папір, шкіра) палітурці. Орнаментально-шрифтове тиснення золотом на корінці, кольоровий форзац, каптал, лясе. Збережено видавничу обкладинку.

Книга має наукову, історико-культурну цінність та представляє колекційний інтерес.

У книзі подано обрані матеріали з роботи О. Левицького «Нариси народного життя в Малоросії у другій половині XVII століття» українською мовою. За основу для нарисів автор взяв актові книги Полтавського та кількох інших судів. У таких актових книгах докладно відображалося життя на той час, тому вони представляють цінний матеріал для дослідника.

Левицький Орест Іванович (1848–1922) – український історик, етнограф, письменник. Член Історичного товариства ім. Нестора-Літописця, Київського товариства старожитностей та мистецтв, академік Української академії наук (з 1918). У 1919-1922 роках – Президент Української (Всеукраїнської) академії наук.

ЛЕВИЦЬКИЙ О. ПО СУДАХ ГЕТЬМАНЩИНИ. НАРИСИ НАРОДНЬОГО ЖИТТЯ ГЕТЬМАНЩИНИ 2-ОЇ ПОЛОВИНИ XVII ВІКУ.

ЛЕВИЦЬКИЙ О. ПО СУДАХ ГЕТЬМАНЩИНИ. НАРИСИ НАРОДНЬОГО ЖИТТЯ ГЕТЬМАНЩИНИ 2-ОЇ ПОЛОВИНИ XVII ВІКУ.

76 Завітневич В.З. Володимир - Красно Сонечко / З ілюстраціями художників Ф.Шавріна, Г.Золотова та О.Красовського. – Київ: видано та надруковано фото-літо-друкарнею С.В.Кульженка, 1915.

Формат видання: 36 см Х27 см. 52 стор., збільшений формат. Ілюстрований титульний лист. Зі збереженням хромо-літографованої видавничої обкладинки.

Видання має музейну, наукову, історико-культурну цінність та є бібліографічною рідкістю. Прижиттєве видання автора. Ілюстровані видання.

Володимир I Святославич (близько 960 року - 1015) - великий князь київський (978-1015), при якому сталося хрещення Київської Русі. У хрещенні одержав християнське ім'я Василь. Відомий також як Володимир Святий, Володимир Великий, Володимир Хреститель (у церковній історії). На думку дослідників билинного епосу, Володимир Святославович є одним із прообразів збірного билинного персонажа Володимира Червоного Сонечка. Уславлений у лику святих як рівноапостольний.

Володимир Зенонович Завітневич (1853-1927) - білоруський письменник, історик, вихованець Санкт-Петербурзької духовної академії, професор Київської духовної академії на кафедрі громадянської історії.

завитневич, владимир красно солнышко 1915

старинные книги, цена, купить, продать

подарки киев, книги, гравюры

77 Вітте С. Ю. Спогади. Царювання Миколи Другого. / Т. 1 - 2. - Берлін: Слово, 1922. Вітте С.Ю. Спогади. Дитинство. Царювання Олександра ІІ та Олександра ІІІ. (1849-1894). / Т.3. – Ленінград: Державне видавництво, 1924.

Формат видання: 21,5 см х 16,5 см х 3,2 см; Т.1. - XXXV + 511 пн.: 1 л. портр., 1 л. мул. Т.2. Вид. 2-ге. - XII + 571 с.: 1л. портр. - Імен. указ.: с.542-571. Оправа книжки оригінальна. Т.3. XVI с., 396 с.

Видання має музейну, наукову, історико-культурну цінність. Книжка представляє колекційний інтерес. 

Вітте Сергій Юлійович (1849-1915) - видатний політичний діяч, граф, дійсний таємний радник, статс-секретар, член Державної ради, обіймав посади міністра шляхів сполучення, міністра фінансів, голови Ради, автора ряду новаторських реформ, Вітте також активно сприяв спорудженню Транс магістралі. Цей двотомник - продовження спогадів графа Вітте, що обіймає період царювання Миколи II.

витте, воспоминания

78 КОЗАКИ. ІСТОРИЧНИЙ НАРИС. / СОСТ. Н. ІВАНОВИЧ, РЕД. Б. ДЕДИЦЬКИЙ.

Львів: Вид. товариства ім. Мих. Качковського; Тип. Ставропігійського Інституту. - 16 х 11,3 х 1,5 см. Ч. І: 1900: Лютий, ч. 290. - 80 с.; Ч. ІІ: Зіновій Богдан Хмельницький, ч. 1. - 1900: Травень, ч. 293. - 64 с.: Порт.; Ч. ІІ: Зіновій Богдан Хмельницький, ч. 2. - 1901: Лютий, березень, ч. 302, 303. - 64 с.

В індивідуальній коленкоровій обкладинці з орнаментально-шрифтовим тисненням золотом.

Книга має наукову, історико-культурну цінність та представляє колекційний інтерес. Бібліографічна рідкість. Історичний нарис, присвячений козацтву та Б. Хмельницькому, складається із трьох частин. Перша частина містить розгорнуту довідку з історії козацтва з часів Русі до початку Національно-визвольної війни. У двох наступних частинах докладно йдеться про козацько-польську війну під проводом Б. Хмельницького – від перших перемог до Переяславської Ради з її наслідками. 

Дедицький Богдан Андрійович (1827-1909) – український письменник, редактор, журналіст.

КОЗАКИ. ИСТОРИЧНЫЙ ОЧЕРКЪ. / СОСТ. Н. ИВАНОВИЧЪ, РЕД. Б. ДѢДИЦКІЙ.

79 Міжуєв П.Г. Політична історія Англії у ХІХ столітті / Видання акціонерного товариства "Брокгауз-Ефрон". - СПб.: Друкарня акціонерного товариства Брокгауз - Ефрон, 1906.

Формат видання: 25 см х 16,5 см х 1,5 см; 280 с. Оправа книги відновлена в кращих традиціях палітурної майстерності XIX століття: шкіра коричневого кольору, «мармуровий» папір, блінтове та орнаментально-шрифтове тиснення золотом на корінці книги, форзац, каптал, лясе.

Видання має музейну, наукову, історико-культурну цінність та є бібліографічною рідкістю. Прижиттєве видання автора.

Міжуєв Павло Григорович (1861-1932) – відомий педагог, публіцист, письменник. У книзі викладено політичну історію Англії ХІХ століття, коли склалися остаточно деякі з найважливіших конституційних традицій. Завдяки цим традиціям, монархічна Англія стала фактично однією з найбільш чудових демократій не за формою, а по суті, тобто такою державою, де громадська думка становить найзначнішу за своїм впливом силу, є фактично джерелом будь-якого авторитету та сили.

мижуев политическая история англии 1906

купить антикварные книги по праву, старинные книги по истории

80 Страхов Н. Боротьба із Заходом у нашій літературі. Історичні та критичні нариси. / Кн. II.; Вид. 2-ге. -СПб.: Друкарня брат. Пантелєєвих, 1890.

Формат видання: 21 см х 14,5 см х 3 см; ХХХ с., 568 с. Оправа книжки оригінальна.

Видання має музейну, наукову, історико-культурну цінність та є бібліографічною рідкістю. Книжка представляє колекційний інтерес.

Зміст книги: Хід нашої літератури, починаючи з Ломоносова; Фатальне питання; Наша культура та всесвітня єдність; Дарвін; Повне спростування дарвінізму. Микола Миколайович Страхов (16 (28) жовтня 1828, Білгород, Курська губернія, Російська імперія - 24 січня (5 лютого) 1896) - російський філософ, публіцист, літературний критик, член-кореспондент Петербурзької АН (1889). У книгах «Світ як ціле» (1872), «Про вічні істини» (1887), «Філософські нариси» (1895) найвищою формою пізнання вважав релігію, критикував сучасний матеріалізм, а також спіритизм; у публіцистиці поділяв ідеї ґрунтовництва. Статті про Л. Н. Толстого (у тому числі про «Війну і мир»); перший біограф Ф. М. Достоєвського (одночасно з О. Ф. Міллером).

страхов, борьба с западом


G Analytics
сайт створено компанією сделать сайт